Tag: fèislitalba

Full #SCOTLITFEST programme is here!

We are thoroughly excited to finally bring you the final programme of The Saltire Society’s inaugural virtual literary festival ScotLitFest! Here are some of the newly confirmed authors… Outlander author Diana Gabaldon will be joining us for a Twitter chat on the Friday about just how much Scotland has influenced her writing. (A fair amount […]

Read more

Spotlight: ficsean Gàidhlig

Cò, càite, dè is carson. Tha sgrìobhadh agus foillseachadh sa Ghàidhlig beò is beothail san 21mh linn. Bidh taighean-foillseachaidh air a’ Ghaidhealtachd mar Acair, Clàr agus Sandstone Press a’ foillseachadh ficsean ùr agus tha sinn air ath-bheothachadh fhaicinn a thaobh rosg Gàidhlig sna 15 bliadhna a dh’fhalbh, air a bhrosnachadh le Comhairle nan Leabhraichean ann […]

Read more

More #scotlitfest authors announced!

It’s time for round 2 of our programme reveal! We have so many authors to announce that we’re just going to list them off in a rapid fire manner. Click on the names for more info on them and their event.  Vic Galloway, James Yorkston & Zoë Howe will be taking part in a podcast chatting […]

Read more

Publisher spotlight: Acair

As part of #ScotLitFest, we’re hoping to shine a spotlight on not just the authors, but the publishers in Scotland with a five point guide. Today, we’ll be looking at Acair. Cò, càite, dè is carson. ‘S e companaidh foillseachaidh a th’ ann an Acair, a’ foillseachadh leabhraichean Gàidhlig, Beurla, agus da-chànanach. Tha Acair stèidhichte […]

Read more

Cò na 5 Nobhailean Gàidhlig as Cudromaiche?

Tha fhios nach e an Nobhail Ghàidhlig an gnè litreachais as motha fèill neo as farsainge leughte aig luchd-leughaidh na Gàidhlig air iomadh adhbhar (seach bàrdachd neo an sgeulachd ghoirid), ach nuair a thathar a’ bruidhinn air canon litreachais, .i. na leabhraichean as buadhmhoire san dualchas litreachail, tha nobhailean tric mar stèidh ann. (Tha ceist […]

Read more

Scot Lit Fest announces first authors!

Scot Lit Fest announces first participating authors in #Saltire80 celebrations Michel Faber, A. L. Kennedy and Juno Dawson are amongst the authors lined up to celebrate Scottish literature and culture in Scot Lit Fest, Scotland’s new virtual book festival. Taking place online on the weekend June 24th – 26th 2016, events will be hosted across a […]

Read more