Tim Armstrong

Tim ArmstrongWhen?: Sunday 26th
Where?: Livestreamed video
What?: A Gaelic discussion as part of #féislitalba

Cheumnaich Tim Armstrong bho Shabhal Mòr Ostaig UHI ann an 2006 le BA Cànan is Cultar na Gàidhlig agus chrìochnaich e PhD Sòiseo-chànanachas bho UHI ann an 2009. Choisinn e Duais Ciad Leabhair sa bhliadhna 2013 leis an nobhail scifi Ghàidhlig Air Cuan Dubh Drilseach.

Tim Armstrong graduated from Sabhal Mòr Ostaig UHI in 2006 with a BA Gaelic Language and Culture and completed his PhD Sociolinguistics from UHI in 2009. He won Saltire First Book of the Year 2013 for his scifi Gaelic novel Air Cuan Dubh Drilseach.

Books from Tim: Waterstones | Blackwell’s | Amazon | Gaelic Books CouncilIndie Bookshops near you