Pàdraig MacAoidh

Peter MacKayWhen?: Saturday 25th, 12pm – 1pm
Where?: Twitter – @PadraigMacAoidh
What?: A Gaelic discussion as part of #fèislitalba

Sgrìobh Pàdraig MacAoidh an leabhar bhàrdachd Gu Leòr / Galore, a thàinig a-mach le Acair ann an 2015, agus pamflaid, From another island, a dh’fhoillsich Clutag ann an 2010. Tha e na òraidiche ann an litreachas aig Oilthigh Chill Rìmhinn, agus bha e roimhe na fhear-naidheachd aig a’ BhBC. Tha e a’ fuireach ann an Dùn Èideann.

Pàdraig MacAoidh has a collection of poems, Gu Leòr / Galore, published by Acair in 2015 and a pamphlet, From another island, published by Clutag Press in 2010. He is a Lecturer in Literature in the School of English at the University of St Andrews, and has also worked as a journalist for the BBC. He lives in Edinburgh.

Books from Pàdraig: Waterstones | Blackwell’s | Amazon | Gaelic Books Council | Indie Bookshops near you